CURSUS

inboeten & voegen van
oud metselwerk

Doel van de cursus

Het bieden van kennis en vaardigheden aan leerling-voegers, leerling-metselaars en bouwplaats-medewerkers voor de afwerking van metsel- en voegwerk aan monumenten. Het goed uitvoeren van herstelwerkzaamheden zoals het inboeten van metselwerk, en het repareren van voegwerk is belangrijk om vervolgschade te voorkomen. Voor het verantwoord uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan historisch metsel- en voegwerk dient de vakman op de hoogte te zijn van de toepasbaarheid van de hedendaagse materialen en gereedschappen. Daarvoor zijn onlangs de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (url) vastgelegd, met eveneens de Restauratieladder als leidraad. De training sluit daar prima op aan en bestaat voornamelijk uit praktijkopdrachten.

Cursusdata Heerenveen

Inboeten en Steenreparatie
nog niet bekend

Voegen van oudwerk
nog niet bekend

Wat zijn de voordelen van de cursus?

U heeft uw kennis en uw vakmanschap verbreed. U bent vertrouwd geraakt met het werken, en verwerken van authentieke materialen en gereedschappen. U werkt volgens de richtlijnen van Cur 61, opgesteld voor de restauratievoeger- en metselaar. U positioneert zich sterker op de arbeidsmarkt zowel als werknemer, zelfstandig professioneel of als werkzoekende. Dus aantrekkelijker voor werkgevers, opdrachtgevers en de particuliere markt.

Inhoud van de voegcursus:

-De ‘Restauratieladder’
-Bakstenen voor en na 1900
-Soorten bindmiddelen
-Basisvaardigheden eenvoudig voegwerk
-Schadebeelden en herstel (2 daagse)
-Signaleren van gebreken en herstel (2daagse)
-Inboeten (2daagse)
-Repareren van kapotte stenen met reparatiemortel (2daagse)
-Op kleur brengen – het patineren – van metselwerk (2daagse)
-Samenstellen en beoordelen van voegmonsters
-Bereiden van hydraulische kalkmortels
-Het platvol doorstrijken van voegwerk
-Uitvoeren van verdiept voegwerk en het maken van een daggestreep
-Reinigen van vervuilde gevelstenen (theorie)
-Kwaliteitseisen voor voegwerk

Aanmelden

Met het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier bevestigt u tevens dat u onze algemene voorwaarde hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Bestemd voor:

Voor leerling-voegers, leerling-metselaars en bouwplaats-medewerkers die zich zowel theoretisch- als praktisch willen bekwamen in het maken van o.a. een platvol doorgestreken voeg en een daggevoeg. Voor bedrijven organiseren wij de cursussen In-Company, dus maatwerk op uw gewenste locatie. Na de cursus: krijgen de deelnemers het certificaat van deelneming uitgereikt.

Docent: Marc von den Beucken – Harmen Schippers

Duur: 1 dag of 2 daagse

Prijs: 1 dag € 320,- (excl. BTW), 2 daagse €545(excl. BTW)

Locatie: BouwSchool Breda te Breda. SSPB Bouwcentrum te Sappemeer